Kategorije
projekti

INTREPID

Zahvaljujući donaciji zaklade The Intrepid Foundation i Euraila provodimo novi ciklus radionica po školama koje djecu uče važnosti održivosti i ponovne upotrebe te problemima tekstilnog otpada. Radionice će biti održane u 10 zagrebačkih osnovnih škola, a do kraja projekta će i sve imati uređene plave T-boxe.